Data aktualizacji: 2018-05-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Edukacyjne Bajka CIC
- w języku lokalnym *Education Centre CIC
Miejscowość *Perth
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*1 Leonard Street, ,,The Station Hotel''

 

 

Kod pocztowy*

PH2 8HE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447757774012Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bajkaperth@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marcin Rudzki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Education Centre - Centrum Edukacyjne Bajka CIC

1 Leonard Street,

Perth, PH2 8HE,

,,The Station Hotel"

Scotland


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

W naszym centrum dzieci i młodzież uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają historię i geografię Polski. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz fakultatywnych ( zajęcia muzyczno - rytmiczne, rzemiosło ludowe). W naszej placówce również odbywają się zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciele korzystają z własnych programów autorskich dostosowanych do potrzeb, możliwości i umiejętności naszych uczniów a równocześnie opartych o podstawę programową przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie.
Wszyscy nauczyciele posiadają pełne wykształcenie pedagogiczne oraz zaświadczenia o niekaralności.
Nasza placówka organizuje również naukę języka angielskiego i dorosłych.

Centrum otwarte jest od poniedziałku do piątku, od godziny 15.00 do 18.30 a w soboty w godzinach od 10.15 do 13.45.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1880
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać do szkoły, wypełniając jego kwestionariusz osobowy.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, w szkole działa Rada Rodziców, która wspiera nauczycieli w różnych inicjatywach szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---