Data aktualizacji: 2019-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Dywizjonu 303
- w języku lokalnym *303 Squadron Polish Saturday School
Miejscowość *Londyn - Sutton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Homefield Preparatory School, Western Road, Sutton, Surrey,

 

 

Kod pocztowy*

SM1 2TE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7555 120012Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): administrator@szkola303.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sebastian Wopiński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Nowak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

303 Squadron Polish Saturday School

5 Robin Hood Lane, Sutton, Surrey, SM1 2SW


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia im. Dywizjonu 303 w Londyn Sutton jest szkołą społeczną w której uczniowe uczą się jezyka polskiego, historii a także wspaniałych polskich tradycji i patriotyzmu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska Sobotnia Szkoła im. Dywizjonu 303 działa w południowej części Londynu w dzielnicy Sutton położonej w hrabstwie Surrey.

W Sutton a także w okolicznych miejscowościach społeczność polska jest bardzo liczna.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18212
              - 2018/19215

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.szkola303.co.uk 


W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

13 maja

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z kalendarzem dostępnym na stronie internetowej naszej szkoły. W tym roku szkolnym rozpoczęly się 8 września 2018 a zakończą się 28 czerwca 2019r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy dyplom ukończenia nauki w danej klasie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
umowa o pracę, samozatrudniony lub wolontariat
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców sprawuje rolę doradczą dla Dyrekcji szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---