Data aktualizacji: 2019-04-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Lamme
- w języku lokalnym *Grundschule Lamme
Miejscowość *Brunszwik/ Braunschweig
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lammer Heide 9

 

 

Kod pocztowy*

38116 Braunschweig

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00491773722862Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): renkwitz@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Renkwitz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Renkwitz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Grundschule Lamme
Lammer Heide 9
38116 Braunschweig

Tel.: (0531) 5 16 07 59
Fax.: (0531) 5 16 86 65
eMail:
 
 
Impressum:

Land Niedersachsen ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts vertreten durch

Schulleitung:
Maike Blickwede


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Szkoła podstawowa w części miasta w której rodzice wystosowali odpowiednie pisma do władz z prośbą o wprowadzenie nauczania języka polskiego

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1814
              - 2018/1910

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

poprzez dostępny w szkole formularz

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do końca roku szkolnego na następny, ale też podczas trwania roku szkolnego

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

tak jak rok szkolny w Dolnej Saksonii

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
wpis i ocena na świadectwie szkolnym oraz dyplom


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Niedersaechsische Landesschulbehoerde

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---