Data aktualizacji: 2017-05-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA DOKSZTAŁCAJĄCA PRZY PARAFII MATKI BOSKIEJ I ŚW. KAZIMIERZA
- w języku lokalnym *POLSKA SZKOŁA
Miejscowość *BROOKLYN
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*183 25TH STREET BROOKLYN, NEW YORK 11232

 

 

Kod pocztowy*

11232

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

KONSULAT RP W USA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 718-768-5724Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): teresaramotowska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

andranna1

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

TERESA RAMOTOWSKA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Misiewicz - Andruchów Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

CENTRALA POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE

 PO BOX  1000

114 JOHN ST

NEW YORK, NY 10038

Tel: (516) 279-7609


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w każdą sobotę od godziny 10 do 1:15, a po zajęciach dydaktycznych są kółka zaintersowań.

      Szkoła posiada bogaty księgozbiór w utworzonej bibliotece szkolnej.

      Lekcję katechezy w języku polskim i angielskim rozpoczynają się od godziny 9 rano i są prowadzone przez wykwalifikowanych katechetów.

      Zajęcia odbywają się w budynku szkoły należącym do parafii.

 W roku 2013 w parafii zaszła zmiana - odszedł ks. dr Witold Mroziewski, który dzisiaj jest biskupem pomocniczym diecezji Brooklyn, a na jego miejsce witaliśmy w parafii nowego gospodarza, ks dr Janusza Dymka, który jest administratorem parafii. Ks Janusz okazuje szkole wiele troski, zawsze otwarty na współpracę i wszystkie sprawy. Pod jego ścisłą kontrolą w szkole nauczana jest katecheza, dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania. 

PSD ściśle współpracuje z parafią, bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach parafialnych. Szkoła ma do użytku piękną aulę, w której odbywają sie główne uroczystości. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których proponujemy:

  • kółko teatralne
  • kółko florystyczne
  • zespól taneczny "Tatry"
  • dróżynę zuchową
  • rodzinne wyjścia do teatru
  • przygotowania do egzaminu LOTE

      Szkołą podlega Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i pracuje w oparciu o "Program Nauczania dla Szkół Polonijnych w USA". 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
JEDNA Z POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH UCZĄCYCH JĘZYKA POLSKIEGO, POLSKIEJ HISTORII, GEOGRAFII NA BROOKLYNIE W USA.  

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

  1. ZAPISY SIĘ ODBYWAJĄ W KAŻDĄ SOBOTĘ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB ONLINE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY:   WWW.SUPERSZKOLA.ORG PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA I PRZESLANIU GO NA ADRES:  www.polska.szkola.brooklyn@gmail.com

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

DZIECI SĄ ZAPISYWANE OD MIESIĄCA KWIETNIA DO KOŃCA MIESIĄCA SIERPNIA NA NOWY ROK SZKOLNY.

MOŻLIWE SĄ ZAPISY W KAŻDYM INNYM TERMINIE.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

ZAJĘCIA W SZKOLE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W DRUGĄ SOBOTĘ WRZEŚNIA, A KOŃCZĄ SIĘ W POŁOWIE MAJA.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

ORYGINALNE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ W JĘZYKU POLSKIM I W JĘZYKU ANGIELSKIM.


Szkołą podlega Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i pracuje w oparciu o "Program Nauczania dla Szkół Polonijnych w USA". Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
DYREKTOR SZKOŁY
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

TAK

ORGANIZACJA  ZABAW DLA DZIECI

ZAKUP I WYDAWANIE LUNCHU

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---