Data aktualizacji: 2017-05-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego i Kultury
- w języku lokalnym *Academy of Polish Language and Culture
Miejscowość *Bartlett
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*109 S. Crest Ave

 

 

Kod pocztowy*

60103

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 847 769 9082Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): akademiajezykapolskiego@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Harrison

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Harrison Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Akademia Języka Polskiego i Kultury

109 S. Crest Ave   Bartlett, IL 60103.Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *


Akademia Języka Polskiego i Kultury ma swoją siedzibę na zachodnich przedmieściach Chicago przy Parafii św. Piotra Damiana. Jest szkołą piątkową, króra oferuje klasy dla uczniów od klasy zerowej do liceum włącznie. Oferuje zajęcia religii, przygotowania do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu Bierzmowania. Program i zadania są realizowane poprzez zatrudnianie przygotowanych i odpowiednio wykształconych nauczycieli. Podstawą konstrukcji programów dla szkół działających w Szkole jest dokument – Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą-, który stanowi w założeniu podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie, wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w 2010 roku, a opracowany we wspłópracy z odpowiednimi instytucjami w USA.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---