Data aktualizacji: 2017-05-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Polskości
- w języku lokalnym *Akademia Polskosci
Miejscowość *Elmhurst
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*851 South York Street

 

 

Kod pocztowy*

60126

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago, IL
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 018476685720Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): LucynaZiarko13@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Ziarko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Ziarko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Lucyna Ziarko

owner/principal

1003 East Golfview Dr.

Mount Prospect, IL 60056

szkoła 

Akademia Polskości

851 S York Street

Elmhurst, IL60126


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Akademia Polskości mieści się Elmhurst w Illinois.

Celem szkoły jest nauka zarówno dzieci jak  dorosłych języka polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej.

Szkoła oferuje  lekcje religii z możliwością przygotowania do sakramentów św. ( I Komunia św., Bierzmowanie)

Zajęcia odbywają się w małych grupach 6-8 uczniów.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Koniec sierpnia.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września i trwają do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia danej klasy, szkoły, religii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---