Data aktualizacji: 2020-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Marii Konopnickiej w Oakville
- w języku lokalnym *Polish School in the name of Maria Konopnicka in Oakville
Miejscowość *Oakville
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*1201 Heritage Way

 

 

Kod pocztowy*

L6M 3A4

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1-905-847-8956Faks (z numerem kierunkowym kraju) Nie dotyczy

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): khaduch@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Nie dotyczy

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Haduch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Haduch Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Halton Catholic District School Board (HCDSB)

International Language Program – Polish

1201 Heritage Way, Oakville, ON L6M 3A4


Rok powstania szkoły.*
1959
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Oakville jest duma srodowiska polonijnego. Zajecia odbywaja sie w kazda sobote w godzinach 9:30 do 12:00. Prowadzona jest nauka jezyka polskiego, geografii i historii w klasach od JK do klasy 8. Grono nauczycielskie wraz z uczniami i rodzicami w ciagu roku szkolnego przygotowywuja rozne koncerty i apele - np. z okazji 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, oraz Wielkanocy i Bozego Narodzenia. Od lat szkola bierze czyny udzial w konkursach pisemnych i czytelniczych, oraz w konkursach recytatorskich, w których nasi uczniowie zdobywaja czolowe miejsca. W czasie wakacji prowadzone sa zajecia letnie, gdzie program nauczania wzbogacany zabawa, spiewem i grami, jest bardzo popularny wsrod dzieci. Uczymy sie, bawimy sie, i rozwijamy język polski w Kanadzie.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Oakville, oprocz Szkoly Polskiej jest Polska Parafia pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, oraz Grupa #29 Zwiazku Polakow w Kanadzie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19195
              - 2019/20195
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają sie we wrzesniu i kończą się w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Tak, dypolomy i swiadectwa sa uznawane. Uczniowie uzyskuja kredyty w szkole sredniej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudznia HCDSB w porozumieniu z kierownikiem szkoly – Krystyna Haduch.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---