Data aktualizacji: 2019-11-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego przy ECP im. Gen. Stanisława Maczka w Dalkeith
- w języku lokalnym *Academy of Polish Language
Miejscowość *Dalkeith
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*64 Easthouses Road

 

 

Kod pocztowy*

EH22 4XS

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edinburgh
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447542134315Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ecp.scotland@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Firlit

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wojciech Firlit Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ECP-Education Centre SCIO

8 Burdiehouse Street

Edinburgh, EH17 8 EY


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych Newbattle High School, w piątki od godz. 14.00 do godz. 18.00.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła powstała w okolicach, gdzie nie ma innej placówki polskiej. Bardzo dużo dzieci z okolic Dalkeith nie uczyło się jezyka polskiego z powodu dużej odległości do najbliższej polskiej szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19185
              - 2019/20229
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, kończą się w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
W klasach 0-3 uczniowie otrzymują Dyplomy ukończenia kolejnego poziomu nauczania oraz ocenę opisową. Uczniowie w klasach 4-8 otzrymuja Świadectwa ukończenia kolejnej klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektor Szkoły na podstawie CV i rozmowy kwalifikacyjnej.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---