Data aktualizacji: 2017-05-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Jana Pawła II przy Parafii Św. Floriana
- w języku lokalnym *St. John Paul II Polish Language School -Saint Florian Roman Catholic Church
Miejscowość *Hamtramck
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2626 Poland St

 

 

Kod pocztowy*

MI 48212

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 (313) 871-2778Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 (313) 871-5947

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): office@stflorianparish.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosław Frankowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Mejza Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

St. Florian Parish


2626 Poland St.

Hamtramck, MI 48212


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Obecnie do szkoły uczęszcza  150 dzieci  w wieku od 3 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w dziewięciu salach lekcyjnych, które zostały odnowione przez rodziców zaangażowanych w działalność szkoły.W każdą sobotę,od godziny 9:00AM do 1:50 PM  dzieci uczą się  religii, języka polskiego, historii oraz geografii Polski. Obecnie do szkoły uczęszcza  150 dzieci  w wieku od 3 do 17 lat.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
 Hamtramck to niewielkie miasto stanowi swoisty tygiel narodowości, kultur i tradycji. To także unikalna enklawa Polonii, w której przez dziesiątki lat osoby polskiego pochodzenia stanowiły większość mieszkańców, angażując się w życie kulturalne, polityczne oraz społeczne miasta. Szczególna rola przypadła tu polskim emigrantom na początku XX. Mimo przemian ekonomicznych i demograficznych wciąż żywe są tu polskie tradycje, ulice noszą swojsko brzmiące nazwy a przestrzeń miasta budują polskie kościoły, szyldy, pomniki.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, a kończa w ostatnią sobotę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadecwo szkolne


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---