Data aktualizacji: 2020-09-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon
- w języku lokalnym *The Polish Saturday School in Huntingdon
Miejscowość *Huntingdon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Sallowbush Rd, Huntingdon

 

 

Kod pocztowy*

PE29 7LA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447462936484Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@pssh.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Rutkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krystyna Rutkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon.

Adres placówki: Sallowbush Rd, Huntingdon PE29 7LA

Adres korespondencyjny: Krystyna Rutkowska, 34 Coxons Close, PE29 1TS, Huntingdon, Cambridgeshire


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Na początku 2013 roku pojawił się pomysł utworzenia Stowarzyszenia Polskiej Sobotniej Szkoły. Naszym celem stało się propagowanie, utrzymywanie i pielęgnowanie kultury polskiej. Chcemy aby nasze dzieci pisały, czytały i płynnie mówiły po polsku. Pragniemy również uzupełnić wiedzę o podstawy geografii i historii. Poprzez kluby, kółka zainteresowań i zajęcia artystyczne chcemy wspierać rozwój naszych pociech. 

Z roku na rok szkoła cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dwukrotnie podwoiła się liczba uczniów z czego jesteśmy bardzo dumni.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Huntingdon to miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Cambridgeshire, w dystrykcie Huntingdonshire, położone na północnym brzegu rzeki Great Ouse i sąsiadujące z miastem St Ives. Między miastem a wsią Brampton znajduje się największa łąka w AngliiPortholme Water Meadow o powierzchni 104 ha. Miasto zamieszkuje 19 830 osób w tym około 5000 to społeczność Polska.

Na terenie naszego miasta często organizowane są wydarzenia przybliżające lokalnej społeczności naszą tradycję i kulturę. Szkoła bardzo chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy związane z promowaniem polskości. Rozwijający się Polski biznes świadczy o dobrym klimacie i przyjaznych stosunkach z lokalnym organem rządzącym czego przykładem może być m. in. rozwijająca się Polska piekarnia. Polskie produkty cieszą się dużym zainteresowaniem.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19170
              - 2019/20160
              - 2020/21155

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września i kończą z pierwszym tygodniem lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom dla dzieci w wieku 4-5 lat a świadectwo szkolne dla pozostałych uczniów.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor w porozumieniu z zarządem szkoły na podstawie umowy wolontaryjnej o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---