Data aktualizacji: 2020-02-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Katolicka im. św. Faustyny w Addison
- w języku lokalnym *St. Faustine Polish Language School
Miejscowość *Addison
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*105 Army Trail Blvd. Addison, Il. 60101

 

 

Kod pocztowy*

Addison, Il. 60101

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 1630 543 3819Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 1630 543 7027

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): bjmusial5286@comcast.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Musial

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Musial Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola Katolicka im. sw. Faustyny

105 Army Trail Blvd.

Addison, Il. 60101


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Program edukacyjny obejmuje nauke jezyka polskiego, geografii, historii Polski oraz nauke religii w jezyku polskim z przygotowaniem do Sakramentu Komunii sw. i do Sakramentu Bierzmowania. Do szkoly przyjmowane sa dzieci od 3 lat. mamy szkole podstawowa od klasy 1-8 oraz 3-letnie liceum zakonczone matura z j. polskiego, historii i geografii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasteczko Addison znajduje sie na polnocno-zachodnich przedmiesciach Chicago z duza liczba zamieszkalych tutaj Polakow. Zwiazani jestesmy z Kosciolem Milosierdzia Polskiego w Lombard, przy ktorym powstala szkola w 1998 roku.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191270
              - 2019/201275
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaj sie w druga sobote wrezsnia a koncza rowniez w druga sobote maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa szkolne i swiadectwa maturalne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na podstawie dokumentow potwierdzajacych wyksztalcenie pedagogiczne nauczyciela

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---