Data aktualizacji: 2017-05-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania i Przedszkole Milików
- w języku lokalnym *ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov,přísp. org.
Miejscowość *Milików
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Milików 104

 

 

Kod pocztowy*

73981

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Czechy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420555444120Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pspmilikov@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grzegorz Suszka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Grzegorz Suszka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Obecní úřad Milíkov, Milíkov 200, 73981, ČR

Rok powstania szkoły.*
1830
Krótki opis szkoły *
Szkoła dwuklasowa z rocznikami 1-5. Przedszkole ma jeden oddział.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Milików jest małą podgórską wioską liczącą około 1300 obywateli. Pierwsza zmianka o Milikowie pojawia się w roku 1577. W Milikowie aktywne jest koło PZKO, Klub Kobiet i amatorski zespół teatralny.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1820
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kiedykolwiek w trakcie roku.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przedszkole: 2-16.5.

Szkoła:1-30.4.

Po domowie z dyrekcją: kiedykolwiek

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.9.2016 - 30.6.2017


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo o ukończeniu roku szkolnego.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor-umowa o pracę, umowa o dzieło.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole działa Macierz Szkolna, która blisko współpracuje z szkołą przytowując wspólne akcje i wycieczki.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---