Data aktualizacji: 2017-06-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Gen. Wl. Andersa
- w języku lokalnym *Gen. Anders Polish School
Miejscowość *Chicago, IL
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*6725 w. Devon

 

 

Kod pocztowy*

60631

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 224-725-7297Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolaandersausa@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wanda Penar

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola im. Gen. Wl Andersa

6725 W. Devon Ave.

Chicago, IL 60631


Rok powstania szkoły.*
1978
Krótki opis szkoły *
Szkola dziala wsrod Polonii 40 lat.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia szkolne rozpoczynają się w drugą sobotę września i kończą się w przedostatnią sobotę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego w dwóch językach ( polskim i angielskim). Szkoła również wydaje zaświadczenia w języku angielskim uprawniające uczniów do starania się o kredyty z języka polskiego do szkoły średniej oraz na wyższą uczelnię.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora szkoły. Każdy nauczyciel musi przedstawić dokumenty świadczące o jego wykształceniu w Polsce lub w Stanach Zjednoczonych.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---