Data aktualizacji: 2019-04-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka Języka Polskiego przy Stowarzyszeniu POLDEH e.V.
- w języku lokalnym *Polnischunerricht beim Deutsch-Polnischen Hilfsverein POLDEH e.V.
Miejscowość *Brunszwik/ Braunschweig
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1a

 

 

Kod pocztowy*

38106 Braunschweig

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00491739122366Faks (z numerem kierunkowym kraju) http://poldeh.cba.pl/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poldeh.hilfsverein@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Prezes Stowarzyszenia Anna Aneta Bertram

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Aneta Bertram Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Pomocy POLDEH e.V.

Keiserstr. 31

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkółka znajduje się w Międzynarodowym Domu Kultur w Brunszwiku.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1915
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

jak w lokalnym systemie szkolnictwa

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---