Data aktualizacji: 2020-09-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Northwich
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School in Northwich
Miejscowość *Northwich
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*44 Greenbank Lane

 

 

Kod pocztowy*

CW8 1JQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7988693128Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): k.sasinski@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karol Sasinski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Karol Sasinski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola jest organizacja spoleczna ( unicorporated)  nie podlegajaca innym instytucjom. Dziela na podstawie Statutu i Regulaminu zatwierdzonego na Walnym Zebraniu Zalozycielskim w Pazdzierniku 2015 roku.

Zarejestrowana w bazie Polskiej Macierzy Szkolnej w UK oraz w bazie Konsulatu w Manchester.

Zajecia odbywaja sie w:

St. Wilfrids Primary School. Greenbank Lane, CW8 1JW Northwich


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Szkola obecnie sklada sie z 5 klas.  Lacznie do szkoly uczeszcza 30 dzieci. Nauczyciele pracujacy w szkole posiadaja wyksztalcenie pedagogiczne nabyte w Polsce.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Northwich jest niewielkim miastem ok. 40 tysiecznym. Spolecznosc polska liczy ok. 1000-1500 osob. W miescie dzialaja 2 sklepy polskie, Parafia Polska i Kosciol.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1930
              - 2019/2025
              - 2020/2130

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Poczatek roku III tydzien wrzesnia a koniec roku w polowie lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy tylko Dyplomy uczeszczania do szkoly.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoly po wstepnym przesluchaniu kandydata  i analizie dokumentow. Kazdy nauczyciel i wolontariusz posiada DBS check.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---