Data aktualizacji: 2017-05-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy bazylice św. Jacka
- w języku lokalnym *Cardinal Wyszynski Polish School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*36340 W. Wolfram Street

 

 

Kod pocztowy*

60618

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 224 433 0386Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 224 723 5560

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolawyszynskiego.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Koch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Koch Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest prowadzona przez Radę Szkolna, która składa się z 15 członków. W jej skład wchodzą; prezydent szkoły (proboszcz parafii), dyrektor, 2 zastępców dyrektora, przedstawiciel grona pedagogicznego, przedstawiciele rodziców.

Cardinal Wyszynski Polish School

3640 W. Wolfram Street

Chicago, IL. 60618

USA


Rok powstania szkoły.*
1984
Krótki opis szkoły *

Szkoła składa sie z 13 oddziałów klasowych; przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, zerówka (pięciolatki), klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III liceum. Uczymy języka polskiego, kultury, tradycji polskich i religii. Od klasy 5 uczymy też historii, a od klasy 6 także geografii. Liceum kończy matura z trzech przedmiotów: geografii, historii i języka polskiego.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chicago to miasto, w którym mówi się w 150 różnych językach. Żyje tu ogromna liczba osób, które przyjechały z Polski lub mają polskie pochodzenie. W polskich szkołach w rejonie aglomeracji Chicago uczy się 16,500 dzieci i młodzieży, pracuje 1,000 nauczycieli i katechetów, istnieje 50 polskich szkół. Działa tu wiele polskich organizacji, grup tanecznych i teatralnych. Od 80 lat istnieje Muzeum Polskie w Ameryce. Każdego roku dla uczczenia Konstytucji 3 Maja w centrum miasta odbywa się polska parada. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynaja się w pierwszą sobotę września i kończą w 3 sobotę maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia danej klasy w szkole polonijnej, a dla uczniów liceum dodatkowo zaświadczenie o tzw. akredytacji czyli poświadczeniu, że nasza szkoła spełnia wymagania stawiane szkołom etnicznym w stanie Illinois.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły w porozumieniu z prezydentem szkoły oraz Radą Szkolbną. Podstawą zatrudniania jest wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie w pracy w polonijnych szkołach, rekomendacje oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---