Data aktualizacji: 2018-10-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Akademia
- w języku lokalnym *Polish Academy
Miejscowość *Scunthorpe
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Digby Street

 

 

Kod pocztowy*

DN15 7LU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 447718904123Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zanetta.tom@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Żanetta Tomaszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Jesteśmy zarejestrowani w Polskiej Macierzy Szkolnej.

Polish Educational Society

238 King Street
London
W6 0RF

Tel: 020 8742 6431


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Polska Akademia proponuje swoim uczniom zajęcia w następujących grupach: 4 latki - grupa przedszkolna, 5 latki - zerówka, klasa 1-3 - nauczania początkowe, klasy 4-6 nauczanie zintegrowane oraz klsa 7 i 8. W roku szkolnym 2018/19 powstała grupa dzieci przygotowująca się do egzaminów GCES.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Pracujemy na podstawie programowej Polskiej Macierzy oraz na podręcznikach pani Małgorzaty Pawlusiewicz. Uczniowie podczas zajęć mówią, piszą, czytają, uczą się wierszy, piosenek, poznają tradycje i kulturę polską. Poznają najważniejsze wydarzenia historyczne i związane z nimi obchody, uczą się geografii kraju.

Nasi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, konkurach, przedstawieniach, akademiach, wycieczkach organizowanych przez szkołę.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18100
              - 2018/19104

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy rozpoczynają się od maja do września.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się z początkiem września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy dyplomy ukończenia danej klasy oraz oceny opisowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły, warunkiem jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego niekoniecznie kierunkowego.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, przy szkole działa Rada Rodziców, zadaniem jej jest pomoc w organizacji różnych imprez szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---