Data aktualizacji: 2019-10-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Jana Pawła II w Bedford
- w języku lokalnym *The Polish School in Bedford CIC
Miejscowość *Bedford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*1 Lurke Street

 

 

Kod pocztowy*

MK40 3TN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 1234 321948Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.polska.bedford@gmail.com katprz13@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Przybyło

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Przybyło Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The Polish School in Bedford CIC

1 Lurke Street

MK40 3TN  Bedford

Wielka Brytania


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
  • Szkoła powstała w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród Polaków mieszkających na terenie Bedford i okolic.
  • Oprócz zajęć dla dzieci (język polski, historia, zagadnienia współczesne, geografia i religia) oferujemy także kursy języka angielskiego dla dorosłych.
  • Działalność ta ma sprzyjać  zachęceniu do udziału w życiu społecznym i integracji ze społeczeństwem brytyjskim, zachowując poszanowanie i zrozumienie polskich tradycji oraz kultury.
  • Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie dobrego, wykształconego i odpowiedzialnego młodego człowieka, który będzie dumny ze swojego polskiego pochodzenia, kultury i tradycji oraz osiągnie sukces w życiu rodzinnym, a także zawodowym.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1986
              - 2019/2080
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą lub trzecią sobotę września i kończą w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---