Data aktualizacji: 2017-06-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM.JULIANA TUWIMA W HARLOW
- w języku lokalnym *POLSKA SZKOLA PRZEDMIOTOW OJCZYSTYCH IM.JT LTD
Miejscowość *HARLOW
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*79 DADSWOOD

 

 

Kod pocztowy*

CM20 1JL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447552010903Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@mojaszkola.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

IWONA SCHULZ-NALEPKA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

IWONA SCHULZ-NALEPKA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLSKA SZKOLA PRZEDMIOTOW OJCZYSTYCH IM.JT LTD

79 DADSWOOD, HARLOW,CM20 1JL


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest szkołą sobotnią, uzupełniającą.

Naszą misją jest edukacja, integracja i pomoc potrzebujacym.


SZKOŁA ZAŁOŻONA Z POTRZEBY SERCA I PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU W 2013 ROKU.


Edukacja

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia. Celem i zadaniem Polskiej Szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Pragniemy utrzymać i  pogłębiać  świadomość narodową wśród polskich dzieci i młodzieży poprzez szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim. Zatem naszym priorytetem jest uczenie naszych wychowanków poprawnej polszczyzny, historii, geografii i kultury Polski.

Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polską elitę intelektualną. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków.

Integracja

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow jest organizacją społeczną (not for profit), która nie tylko pełni funkcję szkoły, ale stanowi polskie centrum edukacyjne, które bierze aktywny udział w integracji polskiej społeczności z brytyjską. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla wszyskich, którzy pragną poznać Polskę, Polaków i kulturę polską.Uczestniczymy w budowaniu relacji między Polakami a Brytyjczykami przez spotkania integracyjne, sesje otwarte i wydarzenia kulturalne, podczas których inne narodowości mogą poznać nas oraz naszą historię, tradycje i kulturę. Zajęcia językowe dla rodziców oraz dzieci zarówno z języka polskiego jak i angielskiego prowadzone są aby pokonać barierę językową, która utrudnia integrację, a konsultacje ze specjalistami (tj.prawnikiem, księgowym, tłumaczem) ucząc szacunku do tradycji i praw panujących w Wielkiej Brytanii pomagają nie tylko Polakom i odnaleźć się w nowym kraju jakim jest dla nas Anglia.

Pomoc

W naszej organizacji szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, które pochodzą z ubogich lub rozbitych rodzin. Zapewniamy pomoc finansową oraz wsparcie dydaktyczne i psychologiczne. Uczniowie z trudnościami w nauce a także wybitnie zdolni mogą liczyć na specjalną opiekę dydaktyczną.

Przy Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im.Juliana Tuwima w Harlow działa Polskie Centrum Edukacyjne LOKOMOTYWA.

W ramach centrum organizowane są dla rodziców bezpłatne porady księgowe, psychologiczne, prawnicze i konsultacje z tłumaczem.Centrum pomaga także najuboższym dzieciom w pozyskaniu funduszy na czesne do polskiej szkoły, zakup podręczników i innych pomocy naukowych, zapewnia bezpłatną pomoc dydaktyczną. Więcej informacji o centrum uzyskać można pisząc na e-mail: sekretariat@mojaszkola.co.uk.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonia w Harlow składa się z młodych małżeństw, dlatego do naszej szkoły uczęszczają głównie małe dzieci w wieku 4-9 lat. W Harlow zamieszkuje spora społeczność polska, którą jednoczy polska parafia. Polskie Msze św. odbywają się dwa razy w miesiącu. W mieście znajdują się trzy polskie sklepy.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18150
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Obecnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/18. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-16 lat. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA, zawierający informacje o dziecku oraz dane kontaktowe rodziców oraz dokonać wpłaty £75 (I rata oraz opłata za podręczniki, Mikołajki, podkoszulek,materiały dodatkowe). Zapis możliwy osobiście w biurze szkoły lub on-line.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do 2 lipca 2017 roku. Często się zdarza, że rodzice zapisują dzieci dopiero we wrześniu lub w ciągu roku szkolnego. Oczywiście jest taka możliwość jeśli są wolne miejsca.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

31 spotkań (kalendarz dostosowany jest do rytmu angielskiej szkoły, uwzględnia przerwy semestralne tzw. half-term). 16/09/2017-30/06/2018.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplomy dla klas 0, świadectwa wydawane przez Polską Macierz Szkolną w Londynie dla uczniów klas I-VI, I-III.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Szkoły na podstawie aplikacji, rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskanych referencji, po okresie próbnym.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Ogólna pomoc przy organizacji wydarzeń.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---