Data aktualizacji: 2017-06-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu
- w języku lokalnym *Schule der Polnischen Sprache bei der Polnichen Katholischen Mission in Würzburg
Miejscowość *Würzburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Virchowstr. 20

 

 

Kod pocztowy*

97072

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 931 781514Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 931 7846029

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pmk-wuerzburg.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jerzy Sobota

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Jerzy Sobota Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Bildungszentrum zur Förderung der Polnischen Sprache, Kultur und Tradition

Virchowstr. 20

97072 Würzburg

Niemcy


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *
Zajęcia prowadzone są w dwóch punktach: w Würzburgu i w Schweinfurcie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, a kończą na początku lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa z oceną opisową w języku polskim i niemieckim.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia ks. Proboszcz na podstawie kwalifikacji zawodowych oraz odbytych szkoleń dla nauczycieli polonijnych.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która zajmuje się sprawami organizacyjnymi, związanymi z funkcjonowaniem szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---