Data aktualizacji: 2019-10-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła Polskiej Misji Katolickiej w Groningen
- w języku lokalnym *Polska Sobotnia Szkoła Polskiej Misji Katolickiej w Groningen
Miejscowość *Groningen
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Buurtcentrum de Wende, Goudlaan 555

 

 

Kod pocztowy*

9743 CP Groningen

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Hadze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31611450218Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.krzykowska67@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Krzykowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Krzykowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka Groningen

Ks. Józef Okonek SChr
7891 JA Klazienaveen, Stellingstraat Zuidzijde 4
Tel. +31 591 346684; Tel. Kom. +31 634905233


Strona internetowa: www.groningen.org.pl
E-mail Misji: pmkgroningen@gmail.com
E-mail: jokonek@live.nl
Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Polska Sobotnia Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Groningen stawia sobie za cel prowadzenie zajęć szkolnych w języku polskim dla dzieci. Oferta skierowana jest do rodziców dzieci  mieszkających w Holandii w obszarze działalności Polskiej Misji Katolickiej w Groningen.
Głównym akcentem edukacji dzieci jest kształtowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, poznania własnych korzeni oraz  korzeni rodziców. Celem równorzędnym jest zapoznawanie dzieci z kulturą polską, historią oraz geografią Polski. Edukacja dzieci przebiega zgodnie z wytycznymi MEN dla dzieci kształcących się za granicą gdzie program integruje nauczanie języka polskiego i literatury z kształceniem w zakresie historii i geografii.  Równorzędnym elementem edukacji dzieci jest nauczanie religii w ramach której dzieci przygotowują się będą do I Komunii św. oraz  bierzmowania.  Młodsze dzieci wprowadzane są w zagadnienia chrześcijańskich wartości.
Nauka w języku polski pozwoli dzieciom z rodzin mieszanych gdzie jedno z rodziców jest polskiego pochodzenia, na zdobycie umiejętności  komunikowania się po polsku co z pewnością przełoży się na budowanie więzi z polskimi dziadkami i rodzinami. Dla dzieci z polskich rodzin gdzie obydwoje rodzice są polskiego pochodzenia nauka języka polskiego da szansę pielęgnowania i rozwijania umiejętności językowych co w przyszłości może zaowocować podjęciem przez dziecko studiów wyższych w Polsce bez trudności i kompleksów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Adres szkoły:

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 14.00 do 17.00

Buurtcentrum de Wende
Goudlaan 555
9743 CP Groningen

Adres filii szkoły:
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00

Verenigingsgebouw de Bosfluiter
Amazonestraat 46
8315 AV Luttelgeest


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1965
              - 2019/2065

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 - 01.09.2019 r.

Zakończenie Roku szkolnego 13.06.2020 r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenie - uczęszczania na zajęcia do szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Szkoły zatrudnia nauczycieli. Preferowane jest wykształcenie pedagogoczne oraz humanistyczne kandydatów na nauczyciela polonijnego.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---