Data aktualizacji: 2019-03-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła "Wspólna Wyspa" Drogheda
- w języku lokalnym *The Polish School Drogheda
Miejscowość *Drogheda
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*St. Marys Pastoral Centre, Dublin Road, Drogheda

 

 

Kod pocztowy*

A92 TK66

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 861 077 941Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkoladrogheda1@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Przemysław Łozowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Przemysław Łozowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
The Polish School Drogheda 130 Bryanstown Manor, Dublin Road, Drogheda, Co. Louth

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła w Droghedzie „Wspólna Wyspa” realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem rekomendowanych przez ministerstwo podręczników i materiałów. Pedagodzy „Wspólnej Wyspy” stawiają na poprawę komunikacji naszych Dzieci w języku polskim oraz rozbudzanie ich pasji i zainteresowań (m.in. Akademia Recytatora i Małego Aktora wreszcie Muzyczna Orkiestra Drogheda). Nasza Szkoła aktywnie włącza we wszelkie działania, tak natury edukacyjnej jak i kulturalnej rodziców naszych uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Droghedzie, Co. Louth,  jest duża i ciągle wzrastającą społeczność polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/1975

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kontakt mailowy, telefoniczny

Nastepnie otrzymuje się formularz

Wypelniony formularz zgloszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami dostarcza się osobiście do szkoły  (m.in. świadectwo urodzenia. i potwierdzenie uczeszczania na zajecia edukacyjne do irlandzkiej szkoly w pelnym wymiarze godzin od poniedzialku do piątku)W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Optymalnie pod koniec kończącego się roku szkolnego,

Jednak zapisy przyjmowane sa również przez okres wakacyjny, jak również na poczatku roku szkolnego

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Początek roku szkolnego:

Pierwsza sobota września

Ostatnie zajęcia:

Ostatnia sobota czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Świadectwa szkolne (wg wzoru Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii), z która Polska Szkoła w Droghedzie jest zrzeszona.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia polskich w pełni wykwalifikowanych i dośwoadczonych nauczycieli
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Tak,

Rada Rodziców wspiera szkołe w przygotowywaniu działań szkolnych oraz wydarzeń integacyjno - kulturalnych


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---