Data aktualizacji: 2017-06-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Polak Maly
- w języku lokalnym *Polak Maly Academy
Miejscowość *Balbriggan
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Flemington

 

 

Kod pocztowy*

1

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353863609871Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolakmaly@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Laska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Akademia Polak Maly Flemington Balbrigan co.Dublin

Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Szkola POLAK MAŁY stworzyliśmy po to, by móc pielęgowac polskość w naszych dzieciach. By nauczac o Polsce i po polsku. Każda lekcja zawiera przedmioty/tematyke, której polskie dzieci nie mają w irlandzkiej szkole. Chcemy, by nasi milusińscy mieli co najmniej fundamenty dotyczące histori i geografii Polski czy biologii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---