Data aktualizacji: 2017-07-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Neukirchen-Vluyn
- w języku lokalnym *Polska Macierz Szkolna w Neukirchen-Vluyn
Miejscowość *Neukirchen-Vluyn
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Vluyner nordring 60

 

 

Kod pocztowy*

47506

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 000Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): moniajee@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Slowik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych w budynku, gdzie prowadzona jest religia Polskiej Misji Katolickiej. 

Rok 2016/2017

Środa I grupa: 16.45-17.30

                         17.45-18.30

Zapraszamy! 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają zgodnie z kalendarzem szkolnym niemieckim.

W roku 2016/2017 od 7 września 2016 do 12 lipca 2017.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia roku nauki języka polskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---