Data aktualizacji: 2018-09-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia Im. Bł. F. Siedliskiej w Northampton
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Northampton
Miejscowość *Northampton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Flat 2, St. Lawrence House, Duke Street

 

 

Kod pocztowy*

NN1 3BA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07912562338Faks (z numerem kierunkowym kraju) pss.nets.pl

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschool@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Karuś Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Sobotnia  im. F. Siedliskiej w Northampton

Flat 2

St. Lawrence House,
Duke Street
Northampton
NN1 3BA


Rok powstania szkoły.*
1958
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia prowadzi zajęcia w soboty od godziny 9.15. do godziny 12.45. 

Najmłodsza klasa to 3-latki, natomiast najstarsza to młodzież przygotowująca się do egzaminu A Level.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasza szkoła mieści się w sercu Northamptonshire, dlatego uczniowie to nie tylko mieszkańcy miasta Northampton.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18310
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy trwają do końca czerwca każdego roku. Rodzic może pobrać kartę znajdującą się na stronie internetowej szkoły lub osobiście w placówce w której odbywają się zajęcia. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do końca czerwca

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia rozpoczynają się 9 września.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
roczne świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły zatrudnia nauczycieli w procesie rekrutacji
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie ma.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---