Data aktualizacji: 2017-07-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Duisburg Nederrhein
- w języku lokalnym *Polska Macierz Szkolna w Duisburg Niederrhein
Miejscowość *Duisburg Niederrhein
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*In den Bremmen 78

 

 

Kod pocztowy*

47179 Duisburg

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915205381859Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): klaudia1317@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organem prowadzącym szkołę jest Polska Macierz Szkolna w Niemczech. Nauczycielem prowadzącym w szkole w Duisburg Niederrhein jest mgr Klaudia Karaszewska. 

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa od 2016 roku przy Polskiej Misji Katolickiej. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonej bibliotece PMSz. Na zajęcia uczęszcza na dzień dzisiejszy 8 dzieci. Szkoła ma na celu szerzenie kultury polskiej, wpajanie tradycji przy jednoczesnej nauce języka polskiego. Na zajęciach nie brakuje również wątków z dziedziny geografii, historii i dziedzictwa kulturowego polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---