Data aktualizacji: 2017-07-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Duisburg
- w języku lokalnym *Polska Macierz Szkolna w Duisburg
Miejscowość *Duisburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Mittelstrasse 6

 

 

Kod pocztowy*

47169

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915205381859Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): klaudia1317@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organem prowadzącym szkołę jest Polska Macierz Szkolna w Niemczech. Nauczycielem prowadzącym w Szkole w Duisburgu jest mgr Klaudia Karaszewska. 


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Placówka działa przy kościele przy ciągłym wsparciu księdza tamtejszego kościoła, który z chęcią pomaga w sprawach organizacyjnych. Od roku 2016 nauczycielem jest Pani mgr Klaudia Karaszewska.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---