Data aktualizacji: 2019-09-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Adama Mickiewicza w Enfield
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Enfield
Miejscowość *Enfield, Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*3 Perry Gardens, Edmonton, London

 

 

Kod pocztowy*

N9 9UT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7988680162Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@polskaszkolaenfield.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grażyna Mączkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest prowadzona przez woluntariuszy.

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Do Szkoły uczęszcza obecnie ponad  420 uczniów , którzy zapoznają się  z tradycją, kulturą i językiem polskim w mowie i piśmie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Enfield zamieszkuje liczna społeczność polska, 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19420
              - 2019/20420

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek - druga sobota września.

Koniec - ostatnia sobota czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplom ukończenia klasy oraz dyplom ukończenia szkoły.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, doradczo-pomocnicza.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---