Data aktualizacji: 2020-07-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Stanisława Moniuszki Rockaway Beach
- w języku lokalnym *Stanisław Moniuszko Polish Supplementary School
Miejscowość *Rockaway Beach
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*130 Beach 84th Street

 

 

Kod pocztowy*

11693

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 9177421885Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): MoniuszkoPLrbny@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Sławomir Sobiech

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Wroblewski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola Doksztalcajaca im. St. Moniuszki
130  Beach 84th Street
Rockaway Beach, NY 11693

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *
          Nasza szkoła jest niewielka, w roku szkolnym 2019/2020 liczyła 34 uczniów.  Dlatego też mamy klasy łączone np. 1-2, 3-4-5, 6- 7- 8. Dwa lata temu, dla potrzeb rodziców,  jak również utrzymania szkoły i zwiększenia jej liczebności, powstało przedszkole "Krasnoludki" .  W naszej szkole pracują 4 nauczycielki. Co roku organizujemy Jasełka oraz inne uroczystości z okazji świąt kościelnych lub państwowych.  Nasi uczniowie są laureatami międzynarodowych konkursów literackich, plastycznych i muzycznych.  Od kilku lat prężnie działa chór "Rockawayanie"- nazwa  została zmieniona ze względu na chórzystów - chłopców, którzy dołączyli do grupy muzycznej.  Chór ma na swoim koncie wiele wspaniałych występów m.in.  w Kościele Św. Róży z Limy,  w lokalnych imprezach: Międzynarodowy Dzień Dziecka na Rockaway,  w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku i wiele innych. Możemy się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami  w konkursach plastycznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.  Od 2017 roku został wprowadzony do szkoły przedmiot - religia, w dwóch grupach wiekowych.  W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów - 38.  W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy w historii szkoły, powstało Liceum Ogólnokształcące im. St. Moniuszki. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Rockaway Beach jest pięknie położony nad Oceanem Atlantyckim. Społeczność polska liczy ok. 2000 osób.  Od 15 lat w Kościele Św. Róży z Limy jest Polska Msza Św.  Prężnie działa parafia św. Róży z limy z polskim Księdzem Sławomirem Sobiechem, który od wielu lat wspiera nasza polską szkołę i liczną Polonię na Rockaway.  W tym roku został Dyrektorem naszej szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1938
              - 2019/2037

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na wprowadzenie religii, zajęcia zaczynają się o 8:15 (lekcja religii  - grupa starsza), kończą o 13:15 (religia  - grupa młodsza).  Od 12:30 zajęcia muzyczne  - Chór "Rockwayanie".  

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo CPSD na zakończenie roku szkolnego i świadectwo ukończenia szkoly podstawowej. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---