Data aktualizacji: 2017-08-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Ojczysta im. A. Mickiewicza w Huddersfield
- w języku lokalnym *Adam Mickiewicz Polish Saturday School in Huddersfield
Miejscowość *Huddersfield
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*86-88 Fitzwilliam Street

 

 

Kod pocztowy*

HD1 5BB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester, Konsulat Generalny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7939117590Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): p.szkola@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Paulina Holesz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Pamuła Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Ojczystaim. A. Mickiewicza 
86-88 Fitzwilliam Street
Huddersfield
HD1 5BB
England


Jest to szkołą prywatna, posiadająca 4 dyrektorów placówki, którzy prowadzą szkołę. Dyrektorzy to :dyrektor szkoły, nauczyciel, administrator i skarbnik szkoły.

Rok powstania szkoły.*
1949
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w budynku parafii w Huddersfield, zajęcia odbywają się w sobotę. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Huddersfield jest 11 co do wielkości miastem w Wielkiej Bryanii. Znajduje się w West Yorkshire, w gminie Kirklees. Huddersfield zamieszkuje około 163 tysiący ludności.

Pierwsi Polacy przybyli do Huddersfield i West Yorkshire w czasie drugiej  wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Znaczna część Polonii przybyła po 2004 roku, po otwarciu granicy w związku z przystąpieniem Polski do UE.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się  we wrześniu(zazwyczaj drugą sobotę września) i kończą na początku lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkołą wydaje świadectwo na zakończenie roku szkolnego oraz świadectwo ukończenia szkoły po ukończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora i dyrekcję szkoły zgodnie z KIrklees Safer Recruitment Policy
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, której zadaniem jest organizacja imprez okolicznościowych (zabawy, dzień dziecka itp) oraz pomoc przy zapewnianiu  bezpieczeństwa dzieciom(dyżury na przerwie itp).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---