Data aktualizacji: 2019-10-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Marii Sklodowskiej-Curie #1
- w języku lokalnym *Polska Szkola im. Marii Sklodowskiej-Curie #1
Miejscowość *Clearwater
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1521 Saturn Avenue N

 

 

Kod pocztowy*

Floryda 33755

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Washington DC
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1-727-798-2649Faks (z numerem kierunkowym kraju) +1-727-298-8634

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolac@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kuczek-Bogusiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kuczek-Bogusiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Polska Szkola im. Marii Skłodowskiej-Curie #1


1521 N Saturn Avenue North


Clearwater FL 33755


USARok powstania szkoły.*
1982
Krótki opis szkoły *


W Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater zajęcia lekcyjne odbywają się w języku polskim w soboty od wrzeŚnia  do maja w godzinach od 9:00 do 14:00.  Program obejmuje multimedialną edukację wczesnoszkolną, podstawową naukę języka polskiego oraz historii Polski, geografii i religii.


Szkoła oferuje kurs przygotowawczy do Pierwszej Komunii Świętej oraz kurs języka polskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych na poziomach


A1  C2.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Miejscowosc Clearwater ma wspaniale, centralne  polozenie, kilkanascie minut od tetniacego zyciem,  Clearwater Beach w Tampa Bay na zachodnim wybrzezu Florydy.


W 1995 roku spolecznosc polska z proboszczem Polskiej Misji Milosierdzia Bozego zainteresowala sie zakupem obiektow i zarejestrowala Organizacje Polskie Centrum im. Jana Pawla II.


Obecnie jest najwieksza placowka polska i waznym osrodkiem kultury polskiej, miejscem gdzie organizowane sa liczne akademie z okazji Swiat Narodowych, imprezy patriotyczne, zabawy.  W  budynkach Polskiego Centrum im. Jana Pawla II swoja siedzibe ma Polsko-Amerykanskie Stowarzyszenie Inzynierow, Klub Seniora, Klub Filmowy, biblioteka i rowniez Polska Szkola im. Marii Sklodowskiej-Curie #1.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1952
              - 2019/2048

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W roku szkolnym zajecia rozpoczynaja sie w druga sobote wrzesnia, i koncza w trzecia sobote maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakonczenie roku szkolnego szkola wydaje dyplomy, swiadectwa w jezyku polskim i angielskim zamawiane z Centrali  Polskich Szkol Doksztalcajacych w Ameryce.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia Dyrektor na zasadach wyksztalcenia i stazu pracy.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Nie w kazdym roku szkolnym dziala Rada Rodzicow. 


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---