Data aktualizacji: 2017-09-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnio- Niedzielna przy Stowarzyszeniu Polaków Białocerkiewszczyzny
- w języku lokalnym *nie ma
Miejscowość *Biała Cerkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Bulvar 50 lat Peremogi 17

 

 

Kod pocztowy*

09117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

kijowski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0973551351Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ppolanski@i.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Polański

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Piotr Polański Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny

ul. Pawliczenko 65- a Biała Cerkiew Kijewska obl. 09117


Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
W szkole naucza się języka polskiego, od 2016 r. nauczyciel skierowany przez ORPEG prowadzi również zajęcia z polskiej kultury i historii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Biała Cerkiew jest średniej wielkości miastem położonym ok. 70 kilometrów od Kijowa. Działają w nim trzy organizacje polonijne.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się we wrześniu, kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy uczestnictwa w zajęciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---