Data aktualizacji: 2019-06-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Mieszka i Dobrawy
- w języku lokalnym *Mieszko and Dobrawa Academy
Miejscowość *Dublin
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*1 Westbourne Park, Clondalkin

 

 

Kod pocztowy*

D22 X4K8

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353834083435Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jolanta.lenkiewicz@plscout.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Lenkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Lenkiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
inicjatywa prywatna

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
"Akademia Mieszka i Dobrawy" działa od września 2016 w jednej z najpopularniejszych wśród Polaków dzielnic Dublina - Clondalkin. Program jest autorskim materiałem opracowanym przez Jolantę Lenkiewicz, założycielkę szkoły.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Clondalkin to jedna z zachodnich dzielnic Dublina, stolicy Irlandii. Mieszka i pracuje tutaj kilka tysięcy Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1955
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu września, a kończa w przedostatnim czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Własny certyfikat.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor placówki.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---