Data aktualizacji: 2017-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Rejonowe Centrum Kultury Polskiej
- w języku lokalnym *Rajonnyi Centr Polskoj Kultury
Miejscowość *Pierwomajka
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Oktiabrska 54

 

 

Kod pocztowy*

020320

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Astana
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77761281837Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sniegorska@mail.ru, jerzy.heresztyn@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Śniegórska Rusłana

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jerzy Heresztyn Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków w Kazachstanie.

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Brak
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W miejscu, gdzie teraz leży wieś Perwomaika, znajdowała toczka nr 12, punkt, do którego w 1936 roku deportowano Polaków i Niemców z dzisiejszej Ukrainy. Wtedy terenów RP. Sąsiednie wsie - Łozowoje i Kamyszenka to toczka 11 i 13. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał pomnik "ofiar terroru stalinowskiego". 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.2017 - 15.06.2018

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariat
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---