Data aktualizacji: 2018-10-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła sobotnia "Polonia Charkowa"
- w języku lokalnym *Польская школа "Полония Харькова"
Miejscowość *Charków
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Ul.Mystectw 7/9 m125

 

 

Kod pocztowy*

61002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charkowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380505924228Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Poloniacharkowa@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

pani_krawczenko

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Diana Krawczenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Diana Krawczenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *

W Szkole sobotniej odbywają się zajęcia z języka polskiego, historii, geografii, kultury, polskich obyczajów i tradycji. Językowe zajęcia prowadzą 12 nauczycieli  w tym nauczyciel skierowany z ORPEG Pawel Rogalski.

Do dyspozycji szkoły 10 sali lekcyjne: 2  w Domu Polonii, 3 sali lekcyjne wynajmowane, 3 sali przy szkołach №6, 0154, Charkowskim Collegium,

250 uczniów  do 22 lat, 87 dzieci do 13 lat

Wśród uczniów są 180 osób posiadających polskie pochodzenie, 

Przy szkole działa dziecięcy zespól wokalny "Perełki", zespól młodzieżowy "Twoje TV12+", Polski Teatr Dziecięcy 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Charkowie ok 2 mln mieszkańców, obwód Charkowski ponad 3 mln ,

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19250
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia rozpoczynają 1.09 do 31.05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu  szkoła wydaje zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

 Prezes Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie, dyrektor szkoły  zatrudnia nauczycieli na zasadach wolontariuszów.Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie działa

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---