Data aktualizacji: 2019-03-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Dreźnie
- w języku lokalnym *Schule für die polnische Sprache und Kultur
Miejscowość *Dresden
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Schweriner Str. 27

 

 

Kod pocztowy*

01067

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 351-485 273 54Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 351-485 273 55

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pmkdresden@pmkdresden.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Ogórek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka w Dreźnie p. w. św. Brata Alberta Chmielowskiego

Schweriner Str. 27

01067 Dresden

Deutschland


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreznie prowadzi w każdą sobotę  lekcje języka polskiego, religii, historii i geografii oraz zajęcia logopoedyczne. Zajęcia odbywają się od godz. 10:00 w St. Benno Gymnasium przy Pillnitzer Str. 39 w Dreźnie.  Zadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej kultury, historii, tradycji i języka polskiego. Dzieci poznają polskich pisarzy i poetów, są zachęcane do czytania lektur szkolnych, uczą się  polskich piosenek. W szkole pracuje 8 nauczycieli, którzy realizują z dziećmi programy nauczania w zależności od kategorii wiekowych. Przy szkole działa również „Taneczny Teatr Polonijny”, który swoimi występami uświetnia okolicznościowe spotkania. Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez akademie, wycieczki, konkursy oraz  imprezy integracyjne.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18113
              - 2018/19116

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---