Data aktualizacji: 2017-12-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Nauczania Języków Obcych Ireny Czencowej
- w języku lokalnym *Курси іноземних мов Ірини Ченцової
Miejscowość *Truskawiec, obwód Lwowski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Wasyla Stusa 4/8A

 

 

Kod pocztowy*

82-200

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg Konsularny Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380324754306Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chentsova_irina@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Pani Iryna Chentsova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Pani Iryna Kachmar Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Firma prywatna "Titon" (Szkoła Nauczania Języków Obcych Iryny Czencowej), licencja Departamentu Oświaty i Nauki Administracji Państwowej Obwodu Lwowskiego N 295754 z dnia 16.03.2015 

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduję się w Truskawcu - miejscowości uzdrowiskowej, gdzie istnieje stałe zapotrzebowanie na znajomość języka polskiego z powodu dużej iłości turystów z Polski. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą się w czerwcu  

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo z ocenami na zakończenie roku szkolnego i certyfikat po ukończeniu szkoły.     

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnienie nauczycieli odbywa się zgodnie z czynnym ustawodawstwem Ukrainy. Zatrudnieniem nauczycieli zajmuje się bezpośrednio kierownictwo szkoły.  
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Szkoła nie posiada Rady Rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---