Data aktualizacji: 2017-11-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio-niedzielna przy Domu Polskim w Borysowie
- w języku lokalnym *Воскресная школа польского языка при Доме Польском в Борисове
Miejscowość *Borysów
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Morozowa,98

 

 

Kod pocztowy*

222514

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Miński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 177 79 08 80Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anitievskaja@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

viber: +375 29 620 65 67

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ałła Nicijewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ałła Nicijewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ZPB

Białoruś Grodna ul. Budzionnego 48a.


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

W szkole co tydzień w sobotę i niedzielę odbywają się lekcji z języka polskiego, kultury i historii PolskiKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18100
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zadzwonić, umówić się o spotkaniu.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Jesienią

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01 września

31 majaswiadectwo

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na zasadzie społecznej
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---