Data aktualizacji: 2018-11-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Wyszyńskiego w Londynie
- w języku lokalnym *Cardinal Stefan Wyszynski Polish Saturday School in London
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bishop Douglass School, Hamilton Road, East Finchley, London

 

 

Kod pocztowy*

N2 0SQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447720968503Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polska-szkola.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Melańczuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła działa pod patronatem Polskiej Misjii Katolickiej w Anglii i Walii Polish Catholic Mission (Registered Charity Number:1119423) 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ tel. (020) 7226.3439, fax (020) 7704.7668 e-mail: chancellor@pbfgroup.co.uk www.polishcatholicmission.org.uk 

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego. Uczymy również historii, religii, geografii, muzyki z elementami rytmiki. Posiadamy też oddziały przedszkolne (3 latki) i zerówki. Udzielamy zajęć dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci te mają przydzieloną specjalną nauczycielkę, która współpracuje z nauczycielem przedmiotu. Posiadamy młody i dynamiczny zespół pracowników, który przekazuje wiedzę o Polsce oraz zapewnia bogaty program kulturowy. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludzmi, zwłaszcza z przedstawicielami starszego pokolenia, pamiętającego jeszcze czasy wojny - tak aby mogli oni przekazać żywą lekcję historii naszym uczniom. Służymy pomocą logopedyczną oraz otaczamy opieką wszystkich potrzebujących wsparcia poprzez możliwość kontaktu z polskim psychologiem i prawnikiem.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18338
              - 2018/19306

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoly rozpoczynamy pod koniec maja każdego roku. Formularz rejestracyjny dla nowych uczniów dostępny jest na stronie szkoly lub w administracji. Priorytet przy zapisywaniu będą miały dzieci przynależące do parafii. Zapisy przyjmujemy w budynku szkoły podczas sobotnich zajęć w godzinach 9.15 - 12.30.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---