Data aktualizacji: 2018-01-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta
- w języku lokalnym *Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta
Miejscowość *Brześć
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Sowiecka 64-2

 

 

Kod pocztowy*

224030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Brzeski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375336111205Faks (z numerem kierunkowym kraju) +375336111205

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): forum.brzeskie@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Paniszewa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Paniszewa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego

ul. Sowiecka 64-2

224030 Brześć

Białoruś


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi naukę j. polskiego i kultury polskiej nieodpłatnie dla harcerzy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18150
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Trzeba posiadać polskie pochodzenie, przyjść na rozmowę.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

W sierpniu

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09. - 30.05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolontariusze
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---