Data aktualizacji: 2018-09-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Doksztalcajaca im.Wladyslawa Reymonta
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School of the Wladyslaw Reymony
Miejscowość *Bayonne, NJ 07002
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*39 East 22nd Street

 

 

Kod pocztowy*

07002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 (201)779-9634Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psbayonnenj@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kamilla Domanski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola Doksztalcajaca im. Wladyslawa Reymonta

39 East 22nd Street

Bayonne, NJ 07002

USA


Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *

Od września 2007 roku dzięki uprzejmości proboszcza Ks.prałata Ronalda Marczewskiego, szkoła korzysta z budynku byłej szkoły katolickiej przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej. W roku 2016 nasza parafia zmieniła nazwę na Św. Jana Pawła II.

Obecnym proboszczem jest Ks. Zenon Boczek, który bardzo wspiera szkołę wraz z opiekunem duchowym szkoły-Ks. Andrzejem Kujawą.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1856
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

psbayonne@yahoo.com

www.psbayonnenj.com

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przez caly rok szkolny.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W 2 sobote wrzesnia, a koncza w 1 sobote czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkole wydawane przez Centrale Polskich Szkol Doksztalcajacych w Ameryce

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, wspolnie z dyrektorem szkoly ustalaja dzialalnosc szkoly na biezacy rok szkolny, wycieczki, zabawy itd.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---