Data aktualizacji: 2018-09-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Franciszka w Erith
- w języku lokalnym *St Francis Polish School
Miejscowość *Erith
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bexley Road

 

 

Kod pocztowy*

DA8 3HQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447809433738Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolaerith@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: sylwiajola

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Benet

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Benet i Iwona Kasprzak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

St Francis Polish School

Bexley Road

DA8 3HQ Erith UK


adres korespondencyjny 

75 Villas Road

SE18 7PW

London UK


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Szkoła przyjmuje uczniów od 3 roku życia. 

Grupy to : dwie grupy przedszkolne, zerówka, klasy 0-8.

Szkoła przygotowuje do egzaminów GCSE.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Erith znajduje się w południowo - wschodnim Londynie, 30 minut pociągiem od stacji London Bridge.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18181
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać jedynie przez stronę internetową :


http://stfrancispolishschool.co.uk/zapisy/

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

przed rozpoczęciem każdego semestru (pod warunkiem dostępności miejsc w klasie)

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

koniec września - rozpoczęcie

początek lipca - zakończenie

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
wolontariat 
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---