Data aktualizacji: 2019-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
- w języku lokalnym *Marshal Pilsudski Polish Saturday School
Miejscowość *Rowville
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*1325 Stud Road

 

 

Kod pocztowy*

3178

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61467531068Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschool.rowville@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Delport

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Delport Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Community Council in Victoria

3 Chester Street

3166

Oakleigh

Victoria

AustraliaRok powstania szkoły.*
1956
Krótki opis szkoły *
Szkoła posiada akredytację Ministerstwa Edukacji oraz ubezpieczenie.
Jesteśmy jedną z czterech filii szkoły polskiej Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.
Nasza kadra składa się z profesjonalnych nauczycieli.
Jesteśmy szkołą z tradycjami i istniejemy od 1956 roku.
Współpracujemy z rodzinami naszych uczniów.
Uczymy języka i kultury polskiej, elementów geografii oraz historii Polski, religii, a także muzyki.
Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
Oferujemy dodatkowe wsparcie dla dzieci słabiej mówiących w języku polskim.
Zajęcia odbywają się w klasach przy Domu Polskim Syrena.
Mamy doskonale wyposażony plac zabaw oraz boisko do gier.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Melbourne jest miastem gdzie żyje największa liczba osób pochodzenia polskiego. Według spisu ludności z 2011 roku urodzonych w Polsce było 16, 365 osób , pochodzenie polskie deklaruje zaś dużo więce osób, bo ponad 50.000. 

Melbourne to metropolia , którą zamieszkuje  ponad 4,529,496 (wg urzędu statystycznego z 2015 roku). Liczba mieszkańców stale rośnie .Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1890
              - 2018/1950

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wypełniając wniosek zgłoszeniowy dostępny na stronie http://schools.pccv.org.au/akt…/poczatek-roku-szkolnego-2018. , kontaktując się e-mailowo lub telefonicznie.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Na początku lutego, chociaż zapisy trwają cały rok.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w lutym i kończą w grudniu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polish Community Council in Victoria; roczne kontrakty
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Organizacja loterii i pomoc w organizacji uroczystości na terenie szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---