Data aktualizacji: 2018-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia Harrow przy St Bernadette's Catholic Primary School
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Harrow for St Bernadette'sCatholic Primary School
Miejscowość *Londyn Harrow
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Clifton Road

 

 

Kod pocztowy*

HA3 9 NS

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447834274596Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mwkrzesniak@gmail.com, polskaszkolaharrow@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magda Krzesniak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magda Krzesniak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola Sobotnia Harrow przy St Bernedatte's Catholic Primary School

Clifton Road

HA3 9NS

Kenton, Harrow

Middlesex, England


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Szkola powstala w 2010roku z inicjatywy dyrektora angielskiej szkoly podstawowej St Bernadette's Catholic Primary School w zwiazku z duzym odsetkiem polskiej spolecznosci na terenie Harrow. Szkola liczyla 68 uczniow, a w dniu dzisiejszym w 2018 roku liczy 148 uczniow.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkola miesci sie w Harrow, zamieszkanym w duzym stopniu przez polska spoelcznosc. Wielu uczniow z lokalnych szkol podstawowych uczeszcza na zajecia do polskiej szkoly w sobote. Organizujemy dla polskiej spolecznosci Jaselka, Pikniki Rodzinne i inne atrakcje zwiazane z kultura polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18148
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko mozna zapisac do szkoly w maju kazdego roku podczas dnia otwartego. Przyjmujemy zapisy do szkoly takze we wrzesniu .

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Przelom maja i czerwca.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozxpoczynaja sie w druga sobote wrzesnia i koncza w pierwsza sobote lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa szkolen z ocenami z zakresu czytania, pisania, mowienia w jezyku polskim, a takze z ocenami z geografii i historii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektror szkoly na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz referencji z innego miejsca pracy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodzicow wspomaga szkole w organziacji imprez szkolnych i roznoradanych imprez kulturalnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---