Data aktualizacji: 2019-05-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym w Ludwigsburgu
- w języku lokalnym *Polnische Schule bei PKV Ludwigsburg
Miejscowość *Ludwigsburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Moldaustrasse 20

 

 

Kod pocztowy*

71638

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +497141893369Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): parafia.lb@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: dalicja12

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ks. Eugeniusz Bartnik / Alicja Duczkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Duczkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.

Moldaustr. 20

D-71638 Ludwigsburg


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
W szkole naucza 2 do 3 nauczycieli- instruktorów
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W ludwigsburgu istnieje Polska Parafia Katolicka skupiająca licznych Polaków zaangażowanych w propagowanie języka polskiego

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1841
              - 2018/1931

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Kontakt osobisty, e-mail. telefon. Ostatecznie wypełniany jest formularz zameldowania 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

do października roku kalendarzowego

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od połowy września do połowy lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo  udziału w zajęciach nauczania języka polskiego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
stowarzyszenie kulturalne, jako tzw. Uebungsleiter / instruktorów zajęć
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rodzice są organem wsiperającym i pomocniczym w realizacji projektów, utrzymaniu porządku w pomieszczeniu do nauki, organizacji festynów dla dzieci

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---