Data aktualizacji: 2018-03-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gorey
- w języku lokalnym *Polish School in Gorey
Miejscowość *Gorey
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Esmonde Street

 

 

Kod pocztowy*

Y25YX29

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353879055909Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariatpolskaszkola@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magda Samuel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Zasada Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gorey

Esmonde Street, Gorey, Co. Wexford, Ireland


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *
Zajęcia w Polskiej Szkole w Gorey odbywają się w każdy wtorek od godz. 16.15 do 20. W ramach tych godzin są realiziowane: język polski, Wiedza o Polsce, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia teatralne oraz plastyczne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Gorey znajduje się w północnej części hrabstwa Wexford w południowo-wschodniej części Irlandii. W Gorey jest ponad 10 tyś. mieszkańców z czego spory odsetek to Polacy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1840
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można wysłać na adres mailowy szkoły sekretariatpolskaszkola@gmail.com 

lub dostarczyć osobiście do szkoły.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy prowadzimy od kwietnia do sierpnia.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września, a kończą w drugim tygodniu czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły polonijnej. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez zarząd szkoły.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
-

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---