Data aktualizacji: 2019-12-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Thurles
- w języku lokalnym *Polish School in Thurles
Miejscowość *Thurles, Co. Tipperary
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*2-8 Mitchels Street

 

 

Kod pocztowy*

00000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353852708759Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariatpolskaszkola@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Zasada

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magda Samuel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła w Thurles

 2-8 Mitchel St, Monacocka, Thurles, Co. Tipperary


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w szkole odbywają się w czwartki od godziny 16 do 20.15. 

Szkoła prowadzi przygotowanie z języka polskiego do egzaminu Leaving Cert. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1930
              - 2019/2025

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września i kończą w połowie czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły polonijnej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
-
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---