Data aktualizacji: 2018-03-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawla II
- w języku lokalnym *Polnische Schule Jana Pawla II
Miejscowość *Frankfurt am Main
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Auf dem Mühlberg 14

 

 

Kod pocztowy*

60599

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 172 6695927Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): agnieszka_ciesielska@yahoo.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Ciesielska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland
Auf dem Mühlberg 14
60599 Frankfurt am Main

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Nauczanie języka polskiego w naszej szkole odbywa sie raz w tygodniu dwie godziny lekcyjne. Zajęcia prowadzone sa od klasy 1 do klasy 8.

Chcąc zachęcić dzieci do nauki języka ojczystego organizujemy również w formie zabawy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne jak np.: andrzejki, mikołajki, Dzień z Biblią, Dzień Dziecka, zabawy, konkursy, uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic oraz wiele innych atrakcji.

Przy szkole działa również grupa teatralna „Teatrzaki” oraz wydawana jest szkolna gazetka pt. "Ale Numer!"


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w naszej szkole odbywają sie w podobnym systemie czasowym jak szkoły niemieckie we Frankfurcie.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego, uczniowie z naszej szkoły dostają Świadectwa ukończenia klasy.

Świadectwa te każdego roku otrzymujemy od Chrześcijańskiego CentrumCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele sa zatrudniani przez Stowarzyszenie w ramach którego działa nasza szkoła.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Przy szkole działa Rada Rodziców w skład której wchodzi 3 Rodziców z różnych klas. 

Rada Rodziców pomaga Zarządowi Stowarzyszenia jak również Nauczycielkom w organizowaniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---