Data aktualizacji: 2018-03-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Karola Wojtyly
- w języku lokalnym *Polish Suplementary School off Karol Wojtyla
Miejscowość *Linden NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*131. E. Edgar Rd.

 

 

Kod pocztowy*

07036 Linden NJ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NY
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 (908) 380-7405Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psdwojtyla@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Czajkowska,Beata Parczewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Czajkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola im. Karola Wojtyly Linden NJ zalozona przy Parafii sw. Teresy od dzieciatka Jezus w Linden NJ

131.E.Edgar Rd.

Linden NJ 07036

USA


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

W pierwszym roku dzialalnosci szkoly mielismy 8 klas, w tym grupe 3-latkow ,oraz 4-latkow,oraz klasy 1 do 8. Razem 126.

Szkola prowadzi zajecia jezyka polskiego ,historii i geografii Polski w systemie piatkowo-sobotnim.

Oprocz tego jest prowadzone kolko matematyczne ,przygotowujace dzieci do konkursu "Math Kangaroo", jak rowniez zajecia "ZUMBA" jak i szkola tanca


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18170
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dwa razy do roku oglaszane sa zapisy.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

na przelomie kwietnia i maja

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

druga sobota wrzesnia -zaczynamy zajecia

przedostatnia sobota maja -konczymy zajecia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa wydawane przez Centrale Polskich Szkol Doksztalcajacych w NY


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor,rozmowa kwalifikacyjna,dokumenty uprawniajace do nauczania w szkole

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

tak dziala

organ doradczo-pomocny


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---