Data aktualizacji: 2018-04-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POlska Szkoła Sobotnia
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Stratford-upon-Avon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Avenue Road

 

 

Kod pocztowy*

CV37 6UZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07746678105Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@england.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Barys

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia w Stratford-upon-Avon jest szkołą działającą przy polskim stowarzyszeniu rodziców, jest również placówką zarejestrowaną w  Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, 238 King Street, W6 0RF; pms@polskamacierz.org 

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła w swych szeregach skupia dzieci, które pragną rozwijać język polski. Dzieci uczą się nie tylko czytać i pisać po polsku, ale również zdobywają wiedzę z zakresu historii i geografii Polski. Poznają polskie tradycje i kulturę polską, rozwijają zainteresowania związane z krajem rodzinnym swych rodziców i dziadków. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1853
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---